Naše hnojí

Kód: 24
200 Kč / ks
Skladem (6 ks)

Unikátní 100% přírodní univerzální handmade hnojivo vyrobeno v ČR. Hnojivo je vhodné pro
ekologické zemědělství. Neobsahuje škodlivé látky pro lidi ani zvířata


Obsah balení 2l

Detailní informace

Detailní popis produktu

NAŠE HNOJÍ 

Unikátní 100% přírodní univerzální handmade hnojivo vyrobeno v ČR. Hnojivo je vhodné pro 

ekologické zemědělství. Neobsahuje škodlivé látky pro lidi ani zvířata 

Obsah balení 2l 

NAŠE HNOJÍ, organické hnojivo je vytvořeno organickými látkami a obsahuje rostlinné živiny 

(N, P, K, Ca, a Mg) jako přirozenou součást hnojiva 

Živiny se uvolňují do půdy postupně a dlouhodobě. Při použití organického hnojiva se 

zlepšují tepelné i vzdušné vlastnosti půdy a půdní struktura. To vše vede k dobrému 

prokořenění rostlin. Zabezpečuje biologický život v půdě, zvyšuje podíl organické hmoty 

v půdě a přispívá k větší úrodnosti. 

NAŠE HNOJÍ, organické hnojivo je dále neupravovaný, stabilizovaný produkt v sypké formě 

vzniklý pouze prosetím substrátu při chovu moučných červů. Je tvořen převážně exkrementy červů a zbytky jejich podestýlky. 

Rozsah a způsob využití: 

Hnojivo je možné aplikovat posypem, výluhem i postřikem. Výluh na zdravé rostliny má koncentraci 5ml na 1 litr vody. Hodí se k plošnému hnojení i hnojení jednotlivých rostlin po jejich vyklíčení. Aplikuje se ručně nebo strojně rozhozem na povrch půdy a ihned se zapraví do půdy, popřípadě zavlaží. 

Nesmí se používat na orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a ovoce v období od výsevu nebo výsadby do sklizně (s výjimkou nastýlání plodin slámovým mulčem) a v plodících ovocných výsadbách a na dílech půdních bloků s druhem zemědělské kultury vinice měsíc před zahájením sklizně. 

Vlastnosti: 

  • Vlhkost v % 
  • Spalitelné látky v sušině v% 
  • Celkový dusík jako N v sušině v% 
  • Celkový fosfor jako P2O5 v sušině v % 
  • Celkový draslík jako K2O v sušině v % 
  • Vápník nerozpustný ve vodě jako CaO v sušině v % 
  • Vápník vodorozpustný jako CaO v % 
  • Hodnota pH 
  • Poměr C:N 
  • Obsah částic nad 1,0 mm v % 

  

Dávkování 

Dávkování volíme podle druhu rostlin a jejich nároků na živiny. Uvedené dávky jsou pouze  orientační. 

Maximální aplikační dávka je 20 tun sušiny na ha-1 ( 2kg sušiny m-2) v průběhu 3 let 

Dávkování dle oblasti využití Standardní dávka v t/ha 

Zelinářství  4,0 - 5,0 
Ovocnářství 3,0 – 4,0 
Vinařství 2,0 - 3,0
Jahody 3,0 - 4,0
Brambory a obiloviny 2,0 - 3,0
Trávníky 1,5 - 5,0
Okrasné rostliny 1, 0 - 5,0
Okrasné dřeviny 1,0 - 3,0

 

Neobsahuje klíčivá semena plevelů. Neškodí domácí mazlíčkům ani jiným živočichům. 

Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR. 

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: 

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci nejezte, 

nepijte, nekuřte. Používejte ochranné rukavice. Po skončení práce vždy ruce pečlivě omyjte 

vodou a mýdlem a pokožku ošetřete regeneračním krémem. 

První pomoc: 

Při zasažení oči vypláchněte proudem čisté vody, při náhodné použití vypláchněte ústa, 
vypijte asi 0,5litrem vody. Při vážnějších případech, zejména při alergických reakcích vyhledejte lékařskou pomoc. 

Podmínky skladování: 

Výrobek je nutné skladovat na suchých, dobře větraných místech v neporušených obalech, 
Odděleně od ostatních hnojiv, potravin, krmiv a desinfekčních prostředků i obalů zmíněných přípravků. 

Uschovejte mimo dosah dětí. 

Hnojivo se dodává balené a volně ložené. 

Doba použitelnosti: 3 roky od data výroby 

Výrobek je povolen pro použití v ekologické produkci v souladu s evropskými předpisy. 

Vyrábí farma HAZ-ART/WORM FOOD 

Doplňkové parametry

Kategorie: Sušená levandule a hnojivo
Hmotnost: 2 kg